Elektro boogie

posted in: Tanec, Uncategorized | 0
Vo Veľkej Británii tiež nazývané „Body – Popping, je svojim spôsobom veľmi neobvyklý a pôsobivý tanečný štýl. Ako všetky druhy tanca prešlo Electric Boogie určitým vývojom, ktorý sa ustálil v nám známej súčasnej podobe. V štúdiu vyučujeme tieto základné princípy :The Pop (Popping)V doslovnom preklade „pop“ znamená úder, tresk, šľahnutie. Pop predstavuje veľmi rytmické, trhané pohyby rôznych častí tela, prevádzané napínaním a držaním kontrahovaných svalov. Pop môžeme napríklad predviesť prudkým vystrčením lakťa od tela, alebo dvihnutím ramien, pričom zvyšok tela zostáva v kľude.
The Wave:Vlna – tento princíp predstavuje vlnivý pohyb končatín a celého tela. Vytvára ilúziu neviditeľnej sily putujúcej skrz naskrz našim telom – povedzme, že začína našou dlaňou, rukou, ďalej putuje naším telom a končí v chodidle. Na rozdiel od iných tanečných princípov je pohyb veľmi plynulý. Vlna je protikladom energických a rytmických prvkov. Napriek tomu aj tento prvok využíva popping, avšak v tomto prípade sú pohyby hladšie a „cestujú“ po celom tele.The Tick :Ak sa usilujeme toto slovo preložiť, dozvieme sa že tick znamená tikať, tikot či tikanie a niesme o nič múdrejší ako predtým. Tento prvok sa používa v tanečnom štýle Robot a je podstatnou súčasťou Electric Boogie. Vytvára dojem, že časti tela sú od prírody mechanické. Pohyb začína a končí trasom, chvením a je sprevádzaný tenziou jednotlivých svalov tela.The Mannequin:Najlepšie tento prvok vystihneme, ak ho označíme ako „bábku“. Predstavuje trhané kymácavé pohyby, ktoré vzbudzujú dojem akoby bol tanečník bábkou ovládanou inou osobou.The Robot:Vo veľkej Británii sa často používa pojem „Robotics“. V obidvoch prípadoch ide o premiestňovanie z jednej polohy do druhej rovnakou rýchlosťou, zakončenej tickom alebo zlomom v tele tak, akoby to urobil stroj. Zvyčajne sa pohybuje iba jedna, určitá časť tela, čo vytvára dojem, že tanečník je pod kontrolou nejakého programu, ktorý ho núti systematicky prevádzať určité činnosti.The King Tut:Spomínate si na zvláštne vyobrazenia ľudských postáv na stenách egyptských pyramíd a chrámov? Ak áno, tak vám nebude robiť problém predstaviť si, ako tento štýl Electric boogie vyzerá. Charakteristické pre tento pohyb je že, rameno a predlatie zvierajú pravý uhol a dlane smerujú buď k telu alebo od tela. Ruky sa potom môžu v lakťoch voľne otáčať nahor alebo nadol atď.
The Floats (Glides):Float (vznášať sa, plynúť) či glide (kĺzať) je klam prevádzaný nohami a je ustáleným spôsobom pohybu po tanečnom priestore. Úplnou klasikou v tejto oblasti je „Moonwalk“ (kedysi tiež nazývaný The Back Float).The SlowMo:Prvok, ktorí vytvára ilúziu toho, že váš pohyb je ako spomalený záznam nejakej akcie.

Leave a Reply