História a vývoj in line korčuľovania

posted in: Šport | 0
In-line korčuľovanie, alebo skauting je pomerne mladá športová disciplína, ktorá sa do našej zeme dostala z USA, aj keď kolískou jej zrodu bola Európa. História pokusov o korčuľovanie mimo ľadu je…
In-line korčuľovanie, alebo skauting je pomerne mladá športová disciplína, ktorá sa do našej zeme dostala z USA, aj keď kolískou jej zrodu bola Európa. História pokusov o korčuľovanie mimo ľadu je stará viac ako 200 rokov a súvisí so snahou umožniť korčuľovanie v dobe, kedy nie je ľad. V našich podmienkach sa dá hovoriť o rozvoji in-line v širšej miere až v priebehu 90. rokov minulého storočia a vzhľadom k tomu, že in-line korčule sa dajú využiť v pomerne širokom spektre činnosti, stali sa pomerne rýchle obľúbeným športovým náčiním pre športovcov rôzneho veku. Najvýznamnejšie udalosti a priekopníci v histórii in-line korčuľovania   .
1700
Prvé historické zmienky o drevenej doske s drevenými kolieskami pripevnenými k topánkam v Holandsku.
1760
V tomto roku došlo k prvému verejnému predstaveniu kolieskových korčúľ. Podľa toho, ako uvádzajú historické pramene, neboli príliš úspešné, ale pretože súviselo so spoločenskou udalosťou, je zaznamenané podrobnejšie… Belgičan John Joseph Merlin, muzikant, výrobca hudobných nástrojov a vynálezca mechanických zariadení, sa zúčastnil maškarného plesu, usporiadanom pani Cornelyovou v Londýne. Na tomto plese sa pri hre na husle pohyboval na korčuliach vlastnej konštrukcie s kovovými kolieskami. Majster však ešte celkom neovládal zmeny smeru a hlavne spôsob zastavenia. Jeho exhibícia tak skončila vo veľkom zrkadle, ocenenom na viac, ako 500 libier. Úlomky zrkadla odvážneho aktéra vážne zranili. Možno teda povedať, že už tento prvý prípad predznamenal súčasné problémy totiž že nie je problém sa rozbehnúť, ale včas a bezpečne sa zastaviť.
1790
Keď jeden parížsky kováč vyrobil kolieskové korčule, nazývané pozemné korčule. Avšak trvalo asi 25 rokov, kým tieto korčule získali uznanie.
1815
Európske zdroje uvádzajú, že v tomto roku Francúz Garcin získal na svoje kolieskové korčule prvý patent.
1818
V Berlíne boli kolieskové korčule použité po prvý krát na premiére baletu. Balet bol vytvorený pre ľadové korčule, avšak keďže nebolo možné vytvoriť ľad na scéne, boli použité korčule kolieskové.
1819
Monsieur Petitbled v Paríži získal prvý patent na kolieskové korčule in-line konštrukcie.
1843
Francúz Legrand v Paríži skonštruoval kolieskové korčule s rozmiestnením koliesok do dvoch radov a paralelne vedľa seba.
1990
In-line korčuľovanie oficiálne zaradené do programu Panamerických hier.
2008
Pri tomto roku zatiaľ nemožno uviesť žiaden historický fakt. Skutočnosťou je, že in-line korčuľovanie sa snaží získať miesto medzi olympijskými športmi. V Číne je in-line korčuľovanie veľmi populárne a odhadovaný počet in-line korčuliarov iba v Pekingu dosahuje číslo 150 000 a na celom svete sa pohybuje na in-line korčuliach okolo 30 miliónov ľudí.
Takže tu je niečo z histórie , dúfam že sa Vám to bude páčiť…
autor: Verca

Leave a Reply