Popis PC

Popis PC

posted in: PC | 0

My computerZákladní znalosti počítače

Jednotlivé součástky počítače

Základní deska (mainboard = MB)

Základní deska je velice důležitou součástí počítače. Jejím úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivým hardwarem počítače. Bývá označována jako základní nebo mateřská – jsou to odvozeniny z anglických slov mainboard, motherboard nebo prostě jen board – deska. Na výběru základní desky závisí výkon, ale i cena celého počítače. Řídícím prvkem základní desky jsou čipy – jejich soubor se nazývá čipová sada – chipset.

Stejně jako ostatní komponenty, i základní deska procházela dlouhým vývojem. Při tomto vývoji vzniklo několik specifikací.

Procesor

Procesory jsou jednou z nejrychleji vyvíjejících se součástek počítače. Každé dva roky se jejich výkon zdvojnásobuje. Procesor se skládá z tranzistorů umístěných na křemíkové destičce. Současné procesory obsahují 5 – 10 milionů tranzistorů. Procesory pro běžné použití v PC vyrábí zejména firmy Intel a AMD.

První použitelný mikroprocesor byl Intel 8080 z roku 1974. Obsahoval 6000 součástek a pracoval na kmitočtu až 2 MHz. V roce 1985 se objevil procesor 80386 se čtvrt milionem součástek a kmitočtem 33 MHz. Dále následovaly procesory 486, Pentium, Celeron, Pentium II a III. AMD vyrábí procesory s označením K5, K6 I-III a nyní Duron, Thunderbird a Athlon.

Paměť (RAM)

Kapacita paměti nám udává, kolik bajtů informace je v paměti možno uchovávat. Nejčastěji se udává v KB, MB a GB. V daném případě však předpony K- M- G- neznamenají ticíc, milión a miliardu, ale 1024, 1024*1024 a 1024*1024*1024. Pro odlišení od předpon v soustavě SI byly vyvinuty nové předpony Ki- Mi- Gi-, které se čtou „kibi“.

Vybavovací doba udává rychlost paměti pro zapsání nebo vyhledání dat požadovaných mikroprocesorem

Každá polovodičová paměť je tvořena maticí miniaturních elektronických prvků. Každý z těchto prvků může nabývat dvou stavů: 0 a 1. Takto se stává nositelem informace jednoho bitu. Když si to spočítáte, tak zjistíme, že osm prvků vytvoří jeden bajt. Uvnitř jsou tyto prvky spojeny řádkovými a sloupcovými vodiči, které takto umožňují elektronické ovládání prvků (zapisování a čtení dat).

Disketová mechanika (floppy)

Disketová 3½“ mechanika je vstup/výstupní zařízení, které čte a zapisuje data na 3½“ diskety, technologií magnetického záznamu. Je to také zařízení, pomocí něhož většinou oživujeme počítač. Zápis je organizován do soustředných kružnic, tzv. stop. Ty jsou dále děleny na sektory. Velikost sektoru je zpravidla 512B, na jedné stopě je 18 sektorů. Na disketě je 80 stop, záznam je oboustranný. Vynásobením dojdeme k výsledku, že na běžnou disketu se vejde 1,44 MB informací, což je na dnešní poměry velice málo.

Pevný disk (harddisk)

Harddisk je vstupně/výstupní zařízení, na kterém je uložena drtivá většina informací, které v počítači najdeme. Je na něm nainstalován operační systém a další uživatelské programy, jsou na něm uložena uživatelova data (texty, obrázky, tabulky). Operační systém využívá část prostoru na pevném disku k odkládání rozpracovaných úloh, pokud má nedostatek operační paměti RAM – virtuální paměť.

K běžnému osobnímu počítači připojujeme harddisk s rozhraním IDE, ke kvalitnějším pracovním stanicím a serverům se připojují kvalitnější harddisky, zpravidla s rozhraním SCSI. Nejnověji je možné používat rozhraní Serial-ATA.

mechanika CD/DVD-ROM

mechanika CD/DVD-ROM je vstupní zařízení počítače, které umožňuje číst datové a zvukové kompakní disky (technologie záznamu a čtení – laser). Mechaniky CD-ROM rozlišujeme podle toho, jakou rychlostí se otáčí disk při čtení informací, přičemž rychlost 1 je rychlost čtení u hudebních CD přehrávačů (180kB/s audio, 150kB/s data). Na kompaktní disk se vejde 650-700 MB, případně i více dat, záleží na typu média.

Bedna =skříň (case)

Bedna počítače je kostra na kterou se připevňují jednotlivé komponenty počítače: základní deska, harddisk, disketová mechanika, mechanika CD-ROM atd. Bedna také obsahuje zdroj napětí, kterým se počítač připojí k elektrické síti (220V/50Hz). Ze zdroje je vyvedeno několik napájecích kabelů s upraveným zdrojem stejnosměrného proudu, pomocí kterých se napájí základní deska, disketová mechanika, harddisk a další zařízení uvnitř počítače, které potřebují zdroj energie. Výstupních napětí zdroje je několik: -12V, -5V, +3,3V, +5V a +12V. Zařízení mimo základovou desku se však spokojí jen s napětím +5V (červený vodič) a +12V (žlutý vodič). Ze zdroje může být ještě jeden výstup ~220V, ze kterého lze napájet monitor.

 

Leave a Reply