Média

Média

posted in: Iné | 0

Média sú nositeľom informácií. Či už písomných, obrazových alebo zvukových. Ich dôležitosťou je rozdávanie informácií, zábavy, relaxu a ponaučenie. V dnešnom svete si človek snáď nemôže ani predstaviť život bez médií. Stretávame sa s nimi všade. Či už televízore, novinách alebo proste len na obyčajných miestach ako sú obrazy na toaletách, menovky na svadbách. Áno, aj to sú média bez ohľadu na to koľko informácií rozdávajú. Najpoužívanejším médiom je dnešnom svete tlačové médium, aj keď digitálne tiež nezaostáva, ale tlačové média sa používajú v reklamách ako napríklad billboardy, plagáty a letáky; informáciách tie sú zas v knihách, informačných tabulách, cestovných značkách a podobne; pre zábavu zas sa používajú média ako napríklad časopis, bulvár, magazín a tiež knihy.
Ďalší druh médií sú digitálne média, ktoré sa veľkou rýchlosťou začínajú šíriť po svete a to preto lebo sa začínajú nahrádzať tlačové média, aj keď je nemožné nahradiť tieto média, ale už v súčasnej dobe sa dá všimnúť elektronické billbordy, ktoré majú veľkú výhodu vo viacnásobných reklamách za sebou. Knihy sa začínajú zapisovať do počítačov alebo dodávať v MP3 verziách. Taktiež do digitálnych médií sa určuje aj diktafón, rozhlas, televízia, fotoaparát, počítač, kamera, mobilný telefón, internet a taktiež zvláštnou kategóriou je film. Film je zaujímaví tým, že je od televízie nezávislé a tému filmu neovplyvní žiadny televízia.
Rozdiely tlačových médií s inými médiami
Tlačové média majú výhodu, že nespotrebúvajú energiu, ľahšia manipulácia, väčšia šanca, že sa nepoškodí oproti digitálnemu médiu, ktoré môže dostať vírus, pri namočení je najmenšia šanca obnoveniu informácií, spotrebováva elektrickej energie, menej zaberá miesto, možnosť si pridávať lepšie vlastné poznámky čo sa týka dĺžky a typu. Napríklad do tlačovej knihy si viem len pár vecí pripísať, ale do textového programu v počítači si dokážeme jednoducho upraviť knihu alebo si do nej dopísať ľubovoľné dlhé poznámky.
Etika novinárov
Novinári majú byť bezúhonný a prinášať objektívne informácie. Nemali by porušovať osobné práva, čo znamená nefotiť človeka bez jeho dovolenia, písať o ňom škodlivé informácie. Nemá ukazovať svoje pocity vo svojej tvorbe. V dnešnej dobe ale prevláda opačná stránka. V bulvári sú väčšinou paparazi, ktorí fotia nevhodné fotky typu narúšania súkromia človeka, ale existujú aj časopisy, ktoré poukazujú na fakty a nie sú tzv. kúpené. Kúpené články sú asi najčastejší problémom. Sú to také články, ktoré sa prikláňajú na stranu človeka, ktorý si ich kúpil.

Leave a Reply