3-time

jkk

Element živlu

Opis: Objekt môže ale nemusí mať hmotnú formu. Rovnako tak sa môže tváriť ako živá bytosť alebo posadnúť bytosť či predmet. Prevažne sa jedná o kameň. Tieto ´´kamene´´ sú vytvárane z mŕtvych bohov a majú schopnosť samotných bohov. Rozlišujú sa dva typy. Prvý ktorý spí a nemá vlastné vedomie. Tento typ musí mať vlastníka, ktorý využíva jeho schopnosti. Druhý typ je živý s vlastným vedomím. Tiež ho môže využívať vlastník avšak s vlastným vedomím sám rozhoduje o tom či daruje svoju silu nositeľovi alebo nie. Elementy živlu sú tak silné z koľká tich bohov boli vyrobené. Čím viac tým silnejšie. Dokážu aj udržať samotný vesmír vchode i bez nositeľa či boha.

Využite: Používa sa na usmrcovanie nežiadúcich bohov a udržanie či zničenie vesmírov.

Zoznam elementov živlu:

Priradené meno

Vlastník

Lokácia

Temnota

Valkíra

Pangera

Esencia magickej sily

Liliana

Pangera

Neznámy/e

Ricki Moor

Neznáma

Kamene nekonečna (14)

Stan Lee

Marvel Multivers

Tajné (3)

Ricki

Zóna Zero

Serion

Zóna Zero

Zóna Zero

Ďalší zaujímavý obsah