Ghoul

posted in: Beštie, Dračí doupě | 0

Každý z nás pozná alebo aspoň počul niečo o ghouloch. Či už to bolo v podobe monštier z rôznych hier ako napríklad Warcraft alebo Witcher, alebo z filmov, seriálov, či anime. No nie každý vie, z kadiaľ táto bytosť pochádza a na čom si jeho zobrazenia zakladajú.

Ghoul je pôvodom z arabskej mytológie a predstavuje démona alebo monštrum spojené s cintorínom a pojedaním ľudského mäsa, no niekedy ním boli označovaný i ľudia ktorý boli veľmi lakomý a nenásytný. Čo sa týka jeho vyzobrazovania v príbehoch, hovorí sa že žil hlavne v púšťach, kde zmenil svoju podobu na nejaké zviera, poväčšinou hyenu. Svoje obete lákal na vyprahlé a opustené miesta kde ich potom zabil a zkonzumoval. Mimo iné lovi aj na malé deti, kradne peniaze, pojeda mŕtvoly a nadobúda podobu poslednej skonzumovanej osoby.

Čo sa týka iných svetov, najznámejší sú asi z herných serii a myslím že s kľudným svedomím by som mohol povedať že práve tý z Warcraftu sú asi najznámejší. No nie sú jediný a preto poviem len čo väčšina herných ghoulov majú spoločné. To je že sú spojený so smrťou. Väčšinou ako oživený služobníci temnou mágiou v službách nekromancerov a im podobným, no napríklad v takom Witcherovi žijú v prírode ako divé monštrá bez pána.

Čo sa týka ghoulov v RP-čkach ako Dračí doupě, nachádzajú sa tam rôzne druhy podľa vydanej. No označujú sa hlavne ako nemŕtvy ľudia ktorý okúsili chuť ľudského mäsa počas svojho života. Chodia väčšinou v svorkách počas noci, hladajúc čerstvé ľudské mäso

Armor Class 12

Hit Points 22 (5d8)

Speed 30 ft.

STR 13 (+1)

DEX 15 (+2)  

CON 10 (+0)

INT 7 (-2)

WIS 10 (+0)

CHA 6 (-2)

Damage Immunities poison

Condition Immunities charmed, exhaustion, poisoned

Senses darkvision 60 ft., passive Perception 10

Languages Common

Leave a Reply