Goblin

posted in: Rasy, Rasy | 0

Pochádzajú hlavne z folklóru Strednej Európy, z obdobia stredoveku.
Sú to monštrózne stvorenia veľmi hamižné, pomstichtivé a hlavne nepríjemnej povahy. Často sú vyzobrazovaní ako malí a škaredí. Často krát ovládajú špeciálne schopnosti, hlavne magického charakteru podobné vílam, či démonom. Zvyčajne svoje schopnosti využívajú na zábavku ktorá zahŕňa hlavne škodenie ľuďom, či kradnutie ich cenností.
Zvykávajú žiť hlavne v lesoch kde si stavajú svoje príbytky, kde čakajú do noci, po čom následne začínaju zo svojou zábavkou. Niekedy žijú aj pod mostom kde okrádajú pocestných.
Stáva sa aj, že ich povaha nebýva až tak nepríjemná pre ľudí, či dokonca sa o nich nezaujímajú, čo sa stáva málo kedy.
Niekedy sa spájajú i s koboldami, či gnómami. No i keď ich povahy sú zvyčajne podobné, sú to rôzne stvorenia.

Leave a Reply