Karpoi

posted in: Beštie | 0

Karpoi sú duchovia obilia veľkosti bežného ľudského batoľaťa, ale ich koža má
zelený odtieň od chlorofylu v ich žilách. Majú suché, krehké krídla ako
kukuričné šupky, a chumáčiky bielych alebo zelených vlasov vlasov. Ich tváre sú
pokrútené a vychudnuté, tvarované malými jadrami obilia. Oči majú pevné
zelené, a v puse majú psie tesáky namiesto zubov.
Dokážu sa rozpustiť do víchrice z obilia. Najčastejšie je to pšenica, proso,
jačmeň, ovos, cirok a poprípade aj kukurica. Zrnká sa formujú do všelijakých
podôb a tvarov.
Karpoi sa zvyčajne vyskytujú na prašných poliach, kde čerpajú energiu zo zle
pozbieranej úrody, či napádajú roľníkov. Ak sú tieto bytosti zabité, premenia sa
na obilniny.
Každý druh Karpoi je pomenovaný podľa obilniny, na ktorú sa rozpúšťa. Ani
jeden z druhov však neovláda normálnu reč, no dorozumievajú sa šumom
a ťukaním.

Leave a Reply