3-time

jkk

Nirilské Víly

Sú veľké asi ako ľudská dlaň.  Sú sfarbené do hneda, s modrými krídlami, s čiernym orámovaním.  Sú priateľské a žijú v rojoch.

 

Svoju životnú energiu čerpajú z Nirilského stromu. Tento strom má vo svojom kmeni kryštál, ktorý je aj zdrojom tejto životnej energie. Pri dotyku s ním predá všetku svoju energiu osobe ktorá sa ho dotkla, čím umrie celý strom. Túto energiu dostane osoba v podobe many.

 

Použitím zaklínadla na kryštál, známym len mágom, je možné spojiť svoju dušu s kryštálom. Ak jedinec umrie, bude znovuzrodený z tiel víl, pričom sa zrodí aj zlatá víla, ktorá ho bude sprevádzať do najbližšej krajiny, kde zakorení ako nový strom.

 

 


Zdroje Hodnota Útok Hodnota Obrana Hodnota
Odolnosť 7 Zuby 10 Telo 15
Život 175        
Sila 8 Pazúry 8    
Rýchlosť 8        
Výdrž 335        
Inteligencia 3        
Charizma 1        
Duša 3        
Všímavosť 5        

Schopnosti

Lietanie

Ďalší zaujímavý obsah