Nirilské víly

posted in: Beštie, Beštie, Spells and swords | 0

Sú veľké asi ako ľudská dlaň.  Sú sfarbené do hneda, s modrými krídlami, s čiernym orámovaním.  Sú priateľské a žijú v rojoch.

Svoju životnú energiu čerpajú z Nirilského stromu. Tento strom má vo svojom kmeni kryštál, ktorý je aj zdrojom tejto životnej energie. Pri dotyku s ním predá všetku svoju energiu osobe ktorá sa ho dotkla, čím umrie celý strom. Túto energiu dostane osoba v podobe many.

Použitím zaklínadla na kryštál, známym len mágom, je možné spojiť svoju dušu s kryštálom. Ak jedinec umrie, bude znovuzrodený z tiel víl, pričom sa zrodí aj zlatá víla, ktorá ho bude sprevádzať do najbližšej krajiny, kde zakorení ako nový strom.

Obťažnosť spriatelenia: 1

Leave a Reply