Posunková reč

posted in: Schopnosti | 0

Vlastnosť: inteligencia

Obtiažnosť: stredná

Overovanie: raz za 10 kôl, alebo po každej otázke

Totálna úspech: Postava rozumie skvele, nemusí si v tomto rozhovore dvakrát hádzať.

Úspech: Postava sa ako-tak. dohovorí.

Neúspech: Postava nerozumie reči, alebo nevie položiť otázku.

Fatálna neúspech: Postava rozumie, ale povie (odpovie) úplne niečo iné (záleží na PJ).

Leave a Reply