Pravidlá

posted in: Pravidlá | 0

Zdroje
Každý jeden zdroj môže mať maximálne 10 bodov. Pri tvorbe postavy osoba má 35 bodov na rozdelenie do sily, rýchlosti, života, všímavosti, charizmy, inteligencií a duše.

Sila
Vďaka nej je možné pri útokoch dostať percentuálnu výhodu na poškodenie súpera.

Rýchlosť
Dodáva výhody pri manévroch a dokonca ich umožňuje.

Telo
Tento zdroj vzniká na základe bodov sily a rýchlosti. Násobí sa desiatimi. Využíva s na čerpanie pri útokoch, činnostiach a únave. Doplňuje sa jedlom a vodou. Pri strate všetkých bodov postava padá do bezvedomia.

Život
Využíva sa na zranenia. Prideľujú sa ku každému jednému bodu desať škrabancov. Vo výsledku 1 bod= 10 životov.
Zranenia pri odseknutí končatín sa strácajú 2 body života. Pri zranení orgánov 1 bod života a pri bodnutí srdca 3 body života a krvácanie na 25 krvi za kolo. Keď život padne na nulu. Postava je mŕtva.

Krv
Zdroj sa nevyužíva na žiadnu činnosť po kým vám to neumožňuje mutácia. Taktiež má vždy hodnotu 100. Nie je ju možné zvyšovať. Strata desiatich bodov krvi strácate jeden bod tela. Keď padne na nulu postava je mŕtva.

Všímavosť
Umožňuje postavám registrovať okolo a všímať si to čo iný si nemusí. Pri hľadaní a pozorovaní navyšuje jeden bod 5%.

Charizma
Umožňuje ľudí ľahšie presviedčať a komunikovať s nimi. Jeden bod 5% výhody.

Inteligencia
Umožňuje robiť výskumy, vyrábať isté suroviny ako sú elixír alebo magické knihy. Mágom umožňuje vytvárať šancu na poškodenie.

Duša
Umožňuje postavám ustáť svoj vlastný strach. Prípadne tiež slúži ako život proti duchom. Jej pokles na nulu znamená smrť. Jej body sa tiež násobia desiatimi.

Boj:

1k100 + schopnosti

Úspešnosť
95-100% Kritický úspech (bez hodu na poškodenie)
70-95% úspech (hod na poškodenie)
5- 70% neúspech
0-5% Kritický neúspech (Padne na zem alebo príde o zbraň)
20-70% Potenciálny úspech ak má postava schopnosti, ktoré jej navyšujú úspech. Následne si ale súper hádže na proti reakciu.

Obrana:
– Po úspechu útoku.

Armor + 1k10 vs zbraň + sila/Inteligencia
Najvyšší uspel

20 Bodov pre prospech Obrancu – zlomená zbraň
1 Bod pre prospech útočníka – 1/3 poškodenia
2 Bodov pre prospech útočníka – 2/3 poškodenia
3 Bodov pre prospech útočníka – 1/2 poškodenia
4 Bodov pre prospech útočníka – úplne zranenie

Učenie alebo výskum

Učiť sa dá čokoľvek čo si postava určí. Taktiež môže skúmať čo ju napadne napríklad aj bránu, ktorú nedokáže otvoriť. Na každé učenie či výskum sa čerpá zdroj k nemu určený. Čítanie = inteligencia.

Typy:

Ľahké
3k6 + zdroj
Stredné
2k6 + zdroj
Ťažké
1k6 + zdroj
Legendárne
1k6 + zdroj
Avšak
1=0
2=1
3=1
4=2
5=2
6=3

Faktor rýchlejšieho učenia
Násobí sa s celkovým výskum podľa:

Lektor x3
Kniha/zvitok x2
Samotár x1

Kombat je možné sa učiť, ale bez zdroja a čerpá sa 2x viac tela.

Zdroje – všeobecné

Písanie, čítanie, jazyky – Inteligencia
Kováč – Sila
Tesár – Sila

Zdroje – Bojov/ mutačné

Mágia – Inteligencia
Strelné zbrane – Rýchlosť
Sečné a tupé zbrane – Sila
Hody – rýchlosť / sila
Posadnutie – Duša
Upirízmus – Duša (kontrola nad sebou)/ Inteligencia (Schopnosti)
Paladin – Sila + Inteligencia (legendery)
Zaklínač – Inteligencia (*možno všímavosť)
Sheapshifter – Inteligencia (*možno všímavosť)
Smrť – Inteligencia/sila
Lycantropia – Duša(kontrola nad sebou) / Sila (schopnosti)

Schopnosti

Pri tvorbe postavy sa musí vytvoriť životný príbeh ak nie je postava buď nemá schopnosti, alebo nech si určí 5 schopnosti, ktoré má na úrovni 4.
Podľa životného príbehu sa tvoria schopnosti. a môžu byť i na najvyššej úrovni alebo aj na najnižšej.

Každá úroveň schopností dodáva 5% šancu na úspech danej činnosti. Základný úspech je vždy 70%, ak sa nejedna o zložitejšiu činnosť.

Smrť
Je možné si hádzať proti smrti 1k100 pri 95% postava prežila, ak je to možné.
Po smrti sa postava ocitne na pšeničnom poli, kde smrtku môže presvedčiť o svojom prežití. Pri oživení musí platiť svojim trestom. Viď informácie o poslovi smrti.

Leave a Reply