3-time

jkk

River of god pravidlá

Zdroje

Pri tvorbe postavy osoba má 35 bodov na rozdelenie do sily, obratnosť, vytrvalosť, charizmy, inteligencií a duše. Každý so zdrojov taktiež umožňuje rýchlejší výskum vo svojom vlastnom potenciáli. Viac vo výskume.

 

Sila

Vďaka nej je možné pri útokoch dostať prieraznosť voči súperovi alebo predmetom. Jeden bod v sile sa rovná jednému bodu v prieraznosti.

 

Obratnosť

Využíva sa pri šprintoch. Jedna siaha sa rovná jednému bodu v obratnosti. Pri používaní kúziel umožňuje percentuálnu výhodu v boji. Rovnako má využitie v akrobacií.

 

Vytrvalosť

Využíva sa na život a výdrž. Prideľujú sa ku každému jednému bodu desať škrabancov. Vo výsledku 1 bod= 10 životov. Jeden bod = 25 výdrže

Zranenia pri odseknutí končatín sa strácajú 2 body života. Pri zranení orgánov 1 bod života a pri bodnutí srdca 3 body života a krvácanie na 25 krvi za kolo. Keď život padne na nulu. Postava je mŕtva. Chlad, teplo, hlad a smäd vyčerpáva život až keď sa kriticky vyčerpá výdrž.

 

Výdrž

Používa sa na aktivovanie bodov v zdrojoch sily a obratnosti. Väčšina fyzických činnosti využíva výdrž avšak aktivovanie jedného zdrojového bodu sily využije 10 bodov výdrže. Chlad, teplo, hlad, smäd a únava znižuje výdrž. Rovnako tak choroba, ale tá môže klesnúť len na kritické vyčerpanie. Kritické vyčerpanie výdrže je na 10 bodov. Postava neupadne do bezvedomia avšak pri úplnom vyčerpaní upadne do bezvedomia.

Jedlom a odpočinkom(odpočinok viď. únava) je možné si doplniť výdrž späť.

 

Krv

Zdroj sa nevyužíva na žiadnu činnosť po kým vám to neumožňuje mutácia. Taktiež má vždy hodnotu 100. Nie je ju možné zvyšovať. Jedinou výnimkou je mutácia, ktorá si vyžaduje krv.
Strata desiatich bodov krvi strácate 30 bodov výdrže. Keď padne na nulu postava je mŕtva.

 

Všímavosť

Umožňuje postavám registrovať okolo a všímať si to čo iný si nemusí. Pri hľadaní a pozorovaní navyšuje jeden bod 5%.

 

Charizma

Umožňuje ľudí ľahšie presviedčať a komunikovať s nimi. Jeden bod 5% výhody.

 

Inteligencia

Umožňuje robiť výskumy, vyrábať isté suroviny ako sú elixír alebo učenie mágie.

 

Duša

Umožňuje postavám ustáť svoj vlastný strach. Prípadne tiež slúži ako život proti duchom alebo posadnutí. Jej pokles na nulu znamená smrť. Jej body sa tiež násobia desiatimi a táto hodnota slúži ako život duše. Pri poklese na 5 bodov hádže sa na psychickú vadu 100k s výsledkom 49% a menej postava dostane vadu a pri hode 50 a vyššie je stále zdravá. Pri poklese duše tri krát za sebou hádže si rovnakým pravidlom, ale na zošalenie, kedy hráč môže prísť o svoju postavu, alebo dostane mnoho fóbií a psychických porúch. Na psychickú ochranu pred útokom sa hádže záchranný hod. Duša sa regeneruje jeden deň.

 

Špeciálne zdroje

 

Chlad a teplo

Každá rasa má špecifickú odolnosť voči chladu a teplu. Každé teploty majú svoju úroveň náročnosti a keď je hráč pod ňou, tak sa rozdiel odčítava z výdrže každú hodinu vo svete.

 

Hlad&Smäd

Je potrebné sa stravovať každých osem hodín vo svete. Po 8 hodinách bude klesať každou hodinou 10 bodov výdrže zo smädu a 5 bodov výdrže z hladu.

 

Únava

Každú hodinu hry klesá 5 bodov výdrže.

Ľahký odpočinok približne 10-15 minut = 20 bodov výdrže

Krátky odpočinok približne 30 – 45 minut = 35 bodov výdrže

Dlhý odpočinok hodina a viac = 60 bodov výdrže

Spánok vonku = 100 bodov výdrže

Spánok vonku v pohodlí = 150 výdrže

Spánok na tvrdej posteli = 200

Spánok na mäkkej posteli = plná výdrž

Dlhý spánok = plná výdrž

Meditácia hodina = 100 výdrže

 

Mana

Rozdeľuje sa na fyzickú a psychickú. Fyzická je určená na fyzické útoky ako boj s mečom, alebo päste. Pri dovŕšení jedného kúzla na úrovni 10 a jedného magického útoku na úrovni 10 je možné sa naučiť paladinu, ktorá je schopná kombinácie týchto dvoch mágií. Mana má vždy hodnotu 100 bodov. Po spánku sa úplne regeneruje. Každú hodinu je možne zregenerovať 10 mani. Pomocou meditácie sa dá navýšiť mana nad hodnotu 100. Každá meditačné sústredenie zvýši 20 mani naviac.

 

Drogy

Záchranný hod + odolnosť voči droge voči hodnote drogy, každý použitím drogy sa zvyšuje jej sila.

 

Boj:

Poškodenie:

Odseknutie končatín: 20 život

Zranenie orgánu: 10 života

Srdce: 30 života, krvácanie 25 krvi kolo

Zbrane: 1 prieraznosť na viac 10 života

Päste: 1 Prieraznosť na viac 5 života

Náraz: 1 Prieraznosť na viac 10 života. Náročnosť 10 + sila

 

1k100 + schopnosti

 

Úspešnosť
95-100% Kritický úspech (bez hodu na prieraznosť)
70-95% úspech (hod na prieraznosť)
5- 70% neúspech

0-5% Kritický neúspech (Padne na zem alebo príde o zbraň)

20-70% Potenciálny úspech ak má postava schopnosti, ktoré jej navyšujú úspech. Následne si ale súper hádže na proti reakciu.

 

Obrana:
– Po úspechu útoku.

 

Armor + ZH vs zbraň + sila

Najvyšší uspel

 

20 Bodov pre prospech Obrancu – zlomená zbraň

1 Bod pre prospech útočníka – 1/3 poškodenia
2 Bodov pre prospech útočníka – 2/3 poškodenia
3 Bodov pre prospech útočníka – 1/2 poškodenia

4 Bodov pre prospech útočníka – úplne zranenie

 

Učenie alebo výskum

 

Učiť sa dá čokoľvek čo si postava určí. Taktiež môže skúmať čo ju napadne napríklad aj bránu, ktorú nedokáže otvoriť. Na každé učenie či výskum sa čerpá zdroj k nemu určený. Čítanie = inteligencia.

Je možné sa učiť od ostatných dobrodruhov, avšak len do úrovne akú vedia oni sami.

 

Typy:

 

Ľahký Stredný Ťažký legendárny Legendárny hod
3k6+zdroj 2k6+zdroj 1k6+zdroj 1k6+zdroj 0 = 1
Faktory       1= 2,3
Samouk Zvitok/kniha Lektor Podoba 2= 4,5
x 2x 3x 10x(do úrovne) 3= 6

 

 

V boji je možné sa učiť, ale zdroj sa nepripočítava a čerpá sa 2x viac výdrže.

 

Zdroje – všeobecné

 

Písanie, čítanie, jazyky – Inteligencia

Kováč – Sila

Tesár – Sila

 

Zdroje – Bojov/ mutačné

 

Mágia – Inteligencia

Strelné zbrane – Rýchlosť

Sečné a tupé zbrane – Sila

Hody – rýchlosť / sila

Posadnutie – Duša

Upirízmus –  Duša (kontrola nad sebou)/ Inteligencia (Schopnosti)

Paladin – Sila + Inteligencia (legendery)

Zaklínač – Inteligencia (*možno všímavosť)

Sheapshifter – Inteligencia (*možno všímavosť)/ duša

Posol smrti – Inteligencia/sila

Lycantropia – Duša(kontrola nad sebou) / Sila (schopnosti)

 

Schopnosti

 

Pri tvorbe postavy sa musí vytvoriť životný príbeh ak nie je postava buď nemá schopnosti, alebo nech si určí 5 schopnosti, ktoré má na úrovni 4.

Podľa životného príbehu sa tvoria schopnosti. a môžu byť i na najvyššej úrovni alebo aj na najnižšej.

 

Každá úroveň schopností dodáva 5% šancu na úspech danej činnosti. Základný úspech je vždy 70%, ak sa nejedna o zložitejšiu činnosť.

 

Smrť

Je možné si hádzať proti smrti 1k100 pri 95% postava prežila, ak je to možné.

Po smrti sa postava ocitne na pšeničnom poli, kde smrtku môže presvedčiť o svojom prežití. Pri oživení musí platiť svojim trestom. Viď informácie o poslovi smrti.

 

Záchranný hod

Jedná sa o hod 10k

 

Prieraznosť a obrana

 

Zbrane

  Sečné/tupé Strelné Šípy Improvizované
1* 11-12 4-5 4-6 1-10
2* 13-14 6-7 7-9 2-12
3* 15-17 8-10 8-11 3-14
4* 18-20 11-13 12-15 4-16
5* 21-25 14-19 16-21 5-20

 

Zbroje

  Ľahká Stredná ťažká
1* 1-2 5-6 9-10
2* 3-4 7-8 11-12
3* 5-7 9-11 13-15
4* 8-10 12-14 16-18
5* 10-15 15-20 19-24

 

Ľahká zbroj

Zvyšuje rýchlosť +2 obratnosť

Znižuje požadovanú výdrž na aktiváciu bodu o polovicu.

 

Stredná zbroj

Bez výhod či nevýhod.

 

Ťažká zbroj

Pri sile nad 5 bodov obratnosť sa znižuje o dva body.

Pri sile pod 5 bodov znižuje rýchlosť o dva body a zároveň vyžaduje dva krát viac výdrže na všetky činitele, ktoré využívajú výdrž vrátane únavy. Hlad, smäd, chlad či teplo nemá vplyv na spotrebu výdrže.

Ďalší zaujímavý obsah