3-time

jkk

Skok

Je kúzlo, ktoré má uplatnenie ako duševnej tak i v fyzickej mágií. Jedná sa o kúzlo ktoré umožňuje osobu presunúť na krátku vzdialenosť. Kúzelník sa môže presunúť na miesto, ktoré sám vidí. Vzdialenosť sa odlišuje od kúzelníkových schopností a to od 2m  až do 10m. Toto kúzlo má nevýhodu, že kúzelník nie je schopný preskočiť objekty. Musím mať voľný priestor na využitie kúzla.

 

Mágovia vyrátali, že použitie sily na akúkoľvek vzdialenosť čerpá 20 many.

 

Úroveň Vzdialenosť Náročnosť Stabilita
1 2 Ľahká 50%
2 2 Ľahká 30
3 3 Ľahká 15
4 4 Stredná 10
5 5 Stredná 5
6 6 Ťažká 0
7 7 Ťažká 0
8 8 Ťažká 0
9 9 Legendárna 0
10 10 Legendárna 0

 

Stabilita pričom určuje šancu na zlyhanie kúzla a kúzelník sa môže v tomto prípade objaviť na inom mieste než sám zamýšľal.

 

Existujú ďalšie dve poddruhy skokov a to tunelový skok a shiki skok.

 

Shiki Skok

 

Je špeciálnym druhom kúzla, ktorý vyvinul bojový klan Shiki. Odlišuje sa hlavne tým, že je schopný kúzelník prejsť aj cez objekty a nič mu neprekáža prejsť vzdialenosť. Najväčší problém nastáva v tom okamihu, keď kúzelník sa pokúsi skočiť na miesto na ktorom si nemôže byť istý že je tam priestor pre neho. Napríklad skok do skaly, kde ho následne skala rozdrví. Dokonca v akej polohe kúzelník skočí v takej istej sa objaví na mieste kam skočil.

 

Úroveň Vzdialenosť Náročnosť Stabilita Prekážky
1 2 Ľahká 50% 0
2 2 Ľahká 30 1
3 3 Ľahká 15 1
4 4 Stredná 10 2
5 5 Stredná 5 2
6 6 Ťažká 0 3
7 7 Ťažká 0 3
8 8 Ťažká 0 4
9 9 Legendárna 0 4
10 10 Legendárna 0 5

 

V tomto prípadne prekážky určujú počet objektov, ktoré počas svojho skoku môžu preskočiť.

 

Tunelový skok

 

Tento skok vlastnia výhradne poslovia smrti a smrť samotná. Jedná sa o skok, ktorý skutočne vytvára akú si tunelovú cestu na miesto kam chce kúzelník vstúpiť. To to kúzlo, ale nebolo bližšie preskúmané a dokonca sa vie, že na jeho používanie nie je potrebné ovládať  mágiu.

 

 

Poznámka pre mágov

 

Existuje jeden zvláštny úkaz, ktorý skôr patrí k zaklínackým kúzlam, ale nikdy nebol skúmaný a tiež nepatrí k mángom. Jedná sa o skok zaklínačov. Sú k nemu len domnienky, že sa jedna skôr o teleportačné kúzlo ako o kúzlo skoku.

Ďalší zaujímavý obsah