Šplhanie

posted in: Schopnosti, Spells and swords | 0

Vlastnosť: sila

Obťažnosť: ľahká

Overovanie: každých 5 m

Totálny úspech: bez overovania, postava vyšplhala s polovičnou únavou a časom.

 

Úspech: Postava vyšplhala päť siah.

 

Neúspech: Skĺznutie o päť metrov, poprípade postava nevyšplhala ani prvých päť.

 

Fatálna neúspech: Pád

 

Použitie: tyče, stromy, laná a podobne.

Čerpanie: 5 metrov šplhanie stojí postavu 1 bod únavy.

Čas:  každých 5 metrov sa šplhá 2 kolá.

Leave a Reply