Succubus

Je v stredovekej kresťanskej mytológii démon, respektíve astrálny upír, ktorý zvádza a sexuálne sa ukája na svojich obetiach. Ich akt sa často pripisoval ako mokrý sen. Väčšinou s mužmi a hlavne sa v tej dobe hovorilo, že ich obete boli mnísi. Obete vysávali ich životnú energiu a niekedy až k smrti. Názov succubus sa objavil až neskôr v 14. storočí.

 

Sucuba je väčšinou zosobňovaná ako žena a jej mužská forma má názov incubus. V niektorých teóriách sa tvrdí, že je shapeshifter v podobe menenia svojho pohlavia na základe svojich obetí.

 

Výzor rámci fantázie

 

V príbehoch sa s týmto démonom stretneme hlavne ako so ženou, ktorá má ešte schopnosť ukázať svoju skutočnú podobu, ktorá je znázorňovaná alebo opisovaná ako mladé atraktívne dievča s veľkými čiernymi rohmi a chvostom. Dosť často vlastnia taktiež krídla s ktorými vedie lietať. Mávajú tiež schopnosť  očariť obeť rovnako ako sirény a ich obeť je v tej chvíli bezbranná.

 

Spell and swords

 

Magické tvory, ktoré nikto nevie skade prišli na svet. Sú mierne odolné proti zaklínadlám, čo môže mať niečo spoločné i stým, že smrť si pre ich duše nemôže prísť.

 

Ich výzor je podobný skôr ľuďom, ale dokážu sa premeniť na ženu s čiernymi rohami, dlhým tenkým chvostom, ktorý má na svojom konci ostré zakončenie v tvare hrotu šípu. Vlastnia tiež čierne krídla, ktoré nemajú perie, ale kožené blany. Nechty na prstoch sa zväčšia a stávajú ich silnou zbraňou. Ich oči sa zafarbia do čierna, vďaka čomu dokážu vidieť v tme. Skúsenejšie sukuby, ktoré sú schopné používať i nejakú mágiu sa na ich telách vytvárajú čierne znamenia v tvare čiar. Celkovo sucuby nemajú vlastne schopnosti okrem získavania životnej sily počas sexuálneho aktu, pričom toto vysávanie životnej sily vytvára u obety istú extázu pri ktorej nie je schopná nijak sa brániť či vnímať okolie a to aj hodinu po tom ako ho sukuba pustí zo svojich sparou alebo ho niekto zachráni.

 

Sukuba žije večne a je schopná sa i rozmnožovať, ale musí naozaj chcieť počať dieťa inak nie je možné, aby mala dieťa.

 

 

Hodnoty

 

Spell and swords

Život: 100

Telo: 100

Sila: 3

Rýchlosť: 7

Mana: 0/50

Ostrie: 3

 

D&D

Armor Class 15 (Natural Armor)

Hit Points 66 (12d8+12)

Speed 30 ft., fly 60 ft.

 

STR 8 (-1)

DEX  17 (+3)

CON 13 (+1)

INT 15 (+2)

WIS 12 (+1)

CHA 20 (+5)

 

Dračí doupe

Životaschopnosť:  8
Útok:  Dýka: (+4+3/0)=7
Obrana: (+3+1)=4
Odolnosť: 17
Inteligencia: 19
Veľkosť: B
Pohyblivosť: 14
Skúsenosti: 550

 

Leave a Reply