3-time

jkk

Titáni

Pôvod

V strede prvej éry bohov napadlo vytvoriť nový dokonalých bojovníkov proti bohom, ktorý sa aspoň z polovice rovnajú im samým. To bol počiatok prvej generácie titánov, ktorý viac sklamal bohov a to kvôli ich slabostiam chápať.


Prvá generácia.

Bola tvorená z jedného maximálne dvoch magických živlov. Mali neskonalú silu, ale ich rozum by prekonalo trojročné dieťa. Zato svoje príkazy plnili do slova.


Druhá generácia

Myšlienka stvoriť titána z vlastnej božskej sily a s pridaním magických živlom, ktorý im dodá viac sily a to čo chýbalo prvej generácie a to vlastná vôľa s racionálnym uvažovaním. Hneď v praxi boli títo titáni efektívnejší a mocnejší. Zároveň ich výzor sa viac podobal samotným stvoriteľom. Avšak ich zrodenie je omnoho komplikovanejšie a náročné. Každý boh, ktorý chcel vlastniť takéhoto titána musel veľa vlastnej sily použiť na vytvorenie titanského vajca. Zároveň do neho vložiť magický živel čo stále nestačilo na jeho vyliahnutie. Museli do neho vložiť ďalšiu svoju silu, aby ho mohli zrodiť.


Tretia generácia

Posledná generáciu titánov vytvoril boh Ikar, ktorý ich nekombinoval so žiadnym magickým živlom, ale zo svojej a okolitej magickej sily a vďaka tomu stvoril titánov, ktorý prekonávali svoju vlastnú existenciu. Takýto známi titani z Pangeri sú Ricki a Silenc.

Ďalší zaujímavý obsah