Yordle

posted in: League of legend, Rasy | 0

Je to zmyslená rasa humanoidných tvorov, žijúcich v meste Bandle City, patriaceho do sveta Runeterry, universa League of Legends.

Ich výška málokedy presahuje jeden meter. Narozdiel od ľudí majú pokožku rôznej farby a ochlpenia. Od úplne hladkej, ktorú má prevažne ženské pohlavie, až po huňatú srsť typickú hlavne pre mužské pohlavie. Čo sa týka sluchu, tak je lepší ako u ľudí, no ich zrak vidí nižšie spektrum svetla, ale za to je infračervený.

Yordlovia sú veľmi spoločenskí a tomu odpovedá aj ich spôsob života. Sú veselí, radi žartujú, sú zhovievaví a dobrotiví. Sú ťažko manipulovateľný, ale ak majú nedostatok sociálnej komunikácie, či sú uzavretý príliš dlho bez možnosti byť na voľnom priestranstve, tak sa môžu poddať svojim vnútorným démonom, alebo zošalieť, čo má za príčinu ich krutosť, či ľahkú manipuláciu nimi.

Leave a Reply