Základné pravidlá

Dračí doupě

 

Bežne sa hádže  dvoma 6k a v prípadoch výhody a nevýhody sa hádže troma 6k, pričom výhoda využíva dve najvyššie kocky a pri nevýhodne dve najnižšie kocky.

 

Akcie

Pri akciach sa hádže dvoma 6k pričom je potrebne prehodiť 9 a pripočítava sa úroveň schopnosti.

Jedná sa o akcie činnosti neplatí pre súboj.

 

Útok

Pri útoku sa hádže dvoma 6k pričom sa tiež priráta úroveň schopnosti na útok.

Rozdiel od akcií je v tom že oponent rovnakým štýlom hádže a vyššia vyhráva

 

 

Spells and swords

 

Hádže sa s 100k a využíva sa percentuálna šanca. Výhody a nevýhody záležia na okolnostiach, ale bežne sa využíva 5 – 15% rozpätie.

 

Akcie

 

Základ (bez šťastia)

Využíva sa na úspešnosť 70-100% na akcie každá úroveň schopností sa zvyšuje 5%. S maximálnou úrovňou je možné získať 50% bonus.

 

Základ (so šťastím)

Vyžíva sa na úspešnosť 70-100% dodáva sa bonus schopností podobne ako už vyššie uvedeného pravidlá s rozdielom pričítavania šťastia prípadne jeho odčítavania.

 

Útok

 

Základ (šťastie/ bez šťastia)

Využívanie sa podobne hod 100k pričom víťaz  je vyšší hod . Šťastie sa pri kladnej úrovní pripočítava a zápornej odpočítava, ďalej sa pripočítava úroveň schopností.

Leave a Reply